Category: ฝังเข็ม รักษาโรค

ฝังเข็ม

เมษายน 25, 2016 |
ฝังเข็ม

ฝังเข็ม เป็นศาสตร์หนึ่งในทางการแพทย์แผนจีนที่ได้รับความ […]

Read More

ปวดหลัง ฝังเข็มรักษาอาการปวดหลัง

เมษายน 24, 2016 |
ปวดหลัง ฝังเข็มรักษาอาการปวดหลัง

ฝังเข็ม รักษาอาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ เท้าชา มือชา เป็นวิธ […]

Read More

นอนไม่หลับ insomnia

กันยายน 14, 2015 |
นอนไม่หลับ insomnia

นอนไม่หลับ insomnia คนที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับนั้น มั […]

Read More

ฝังเข็ม ฝังเข็มปวดหลัง ปวดหลัง ปวดไหล่ หมอนรองกระดูก เท้าชา มือชา อัมพฤกษ์ อัมพาต 01

มิถุนายน 30, 2015 |
ฝังเข็ม ฝังเข็มปวดหลัง ปวดหลัง ปวดไหล่ หมอนรองกระดูก เท้าชา มือชา อัมพฤกษ์ อัมพาต 01

ฝังเข็มปวดหลัง ปวดหลัง ปวดไหล่ เท้าชา มือชา ขอบคุณรายกา […]

Read More

ฝังเข็ม ศาสตร์แพทย์แผนจีน 01

มิถุนายน 29, 2015 |
ฝังเข็ม ศาสตร์แพทย์แผนจีน 01

คุณหมอเพลินพิศ ได้ให้สัมภาษณ์ กับทางรายการเกี่ยวกับศาสต […]

Read More

ฝังเข็ม อัมพฤกษ์ อัมพาต 03

มิถุนายน 28, 2015 |
ฝังเข็ม อัมพฤกษ์ อัมพาต 03

PaiChao Clinic กับการฝังเข็งรักษา อาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต […]

Read More

ฝังเข็ม กระดูกพรุน

มิถุนายน 28, 2015 |
ฝังเข็ม กระดูกพรุน

กระดูกพรุน เป็นอาการโดยทั่วไปที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัย โด […]

Read More

ฝังเข็มรักษา ปวดหลัง ปวดไหล่

มิถุนายน 26, 2015 |
ฝังเข็มรักษา ปวดหลัง ปวดไหล่

รวบรวมภาพการ ฝังเข็มรักษาอาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ ที่ร้าน […]

Read More

Bell’s palsy อัมพาตครึ่งหน้า

[ 0 ] มิถุนายน 11, 2015 |
Bell’s palsy อัมพาตครึ่งหน้า

Bell’s palsy อัมพาตครึ่งหน้า อาการ ปวดบริเวณหลังห […]

Read More

เบาหวาน ในทางการแพทย์แผนจีน

[ 0 ] กุมภาพันธ์ 21, 2014 |
เบาหวาน ในทางการแพทย์แผนจีน

เบาหวาน ในทางแพทย์แผนปัจจุปัน เกิดจากความผิดปกติของร่าง […]

Read More