//Ahref Acebyoreder. //Ahref Acebyoreder. ยืดกระดูก Archives - ไป๋เฉ่า สหคลินิก : ฝังเข็ม ปวดหลัง เพิ่มความสูง

Tag: ยืดกระดูก

คำถามที่ถูกถามบ่อย ฝังเข็ม เพิ่มความสูง แก้ขาโก่ง

August 23, 2011 |
คำถามที่ถูกถามบ่อย ฝังเข็ม เพิ่มความสูง แก้ขาโก่ง

คำถามที่ถูกถามบ่อย กับเรื่องการฝังเข็มเพิ่มความสูง จากคุณหมอของทาง PaiChao Clinic 1.   การฝังเข็ม เพิ่มความสูง สามารถเพิ่มความสูงให้เด็กได้แค่ไหน (สูงเพิ่มขึ้นได้ประมาณกี่ ซม.) ตอบ : จากประวัติและข้อมูลคนไข้ของทางคลินิก เด็กที่กระดูกยังไม่ปิด สามารถสูงขึ้นในปีแรกได้ถึง 8 เซนติเมตร และสำหรับผู้ที่กระดูกปิดแล้ว ในปีแรกที่เข้ารับการบำบัดจะสูงขึ้นถึง 5 เซนติเมตร *ผลลัพธ์ที่ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล* 2.   ควรทำในเด็กที่มีช่วงอายุเท่าไร จึงจะได้ผลดี ตอบ : ตามข้อมูลของทางคลินิก เรามีคนไข้ที่อายุ 48  ปีเข้ารับการรักษา ยังสามารถที่จะสูงขึ้นได้ถึง 4 เซนติเมตร ดังนั้นผลที่ได้จะไม่กำหนดอายุเลยค่ะ แต่อัตราการเพิ่มของความสูงในช่วงอายุ 16-25 ปี จะเร็วกว่า บุคคลที่อายุเกิน 25 ปีขึ้นไป 3.   ใช้ระยะเวลาในการฝังเข็ม เพิ่มความสูง นานเท่าไร  (กี่ครั้ง จึงจะเห็นผล) ตอบ : อย่างน้อยควรทำ 20 ครั้งขึ้นไป ค่ะ 4.   […]

Read More