Tag: อยากสูง

ฝังเข็ม เพิ่มความสูง แก้ขาโก่ง 002

มีนาคม 21, 2012 |
ฝังเข็ม เพิ่มความสูง แก้ขาโก่ง 002

ในการทดลองทางคลินิก ที่มีผู้ป่วยหลายรายซึ่งเป็นโรคกระดู […]

Read More

การฝังเข็ม พัฒนาบุคลิกภาพ

ตุลาคม 8, 2011 |
การฝังเข็ม พัฒนาบุคลิกภาพ

การฝังเข็มพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นการฝังเข็มผ่านจุดบนเส้นลมป […]

Read More

คำถามที่ถูกถามบ่อย ฝังเข็ม เพิ่มความสูง แก้ขาโก่ง

สิงหาคม 23, 2011 |
คำถามที่ถูกถามบ่อย ฝังเข็ม เพิ่มความสูง แก้ขาโก่ง

คำถามที่ถูกถามบ่อย กับเรื่องการฝังเข็มเพิ่มความสูง จากค […]

Read More