Tag: เวลาของอวัยวะ

นาฬิกาชีวิต : เวลาของ หัวใจ ช่วง 11:00-13:00 น.

กรกฎาคม 30, 2015 |
นาฬิกาชีวิต : เวลาของ หัวใจ ช่วง 11:00-13:00 น.

เวลาของหัวใจ เคยสังเกตุไหมคะ !!! ว่าอะไรที่มันสำคัญมากๆ […]

Read More

เวลาของ ลำไส้ใหญ่

กรกฎาคม 6, 2015 |
เวลาของ ลำไส้ใหญ่

เวลา 05.00 – 07.00 เป็นช่วงเวลาของ “ลำไส้ใหญ่” ช่วงนี้เ […]

Read More

เวลาของ ปอด

กรกฎาคม 3, 2015 |
เวลาของ ปอด

เวลา 03.00 – 05.00 เป็นช่วงเวลาของ “ปอด” ปอดมีหน้าที่สน […]

Read More

เวลาของ ตับ

มิถุนายน 29, 2015 |
เวลาของ ตับ

“มาดูหน้าที่ของตับกัน” เวลา 01.00 – 03.00 เ […]

Read More

ตาราง นาฬิกาชีวิต

มิถุนายน 28, 2015 |
ตาราง นาฬิกาชีวิต

ตารางเวลาชีวิต ที่คุณหมอ ไป๋เฉ่า คลินิก คัดขึ้นจากศาสตร […]

Read More