Hotline::062-264-6563

งานทอดกฐินครั้งแรกของทีมงาน ไป๋เฉ่า สหคลินิก

พวกเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ณ วัดบ้านหนองสองห้อง จ. นครราชสีมา
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คุณหมอเพลินพิศ ทางทีมงานได้เดินทางไปตระเตรียมงานกันก่อนหนึ่งวัน และได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คนในหมู่บ้านของคุณหมอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง
เนื่องจากเป็นงานทอดกฐินครั้งแรก จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นและความอิ่มใจ กิจกรรมในวันนี้จึงได้ภาพน้อยมาก แต่เราก็เต็มที่ในการปฎิบัติให้ถึงซึ่งความดีในเขตพระพุทธศาสนา อันเป็นสาธารณะประโยชน์ตลอดทั้งวัน ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ร่วมกันนะคะ และขอให้กุศลความดีทั้งหมดที่พวกเรากระทำจงเป็นปัจจัยให้ทุกท่าน มีแต่ความสบายใจ คล่องตัวตลอดไปค่ะ