Hotline::062-264-6563
ความสำเร็จของแพทย์จีนและยาจีน กับการรักษา Covid-19

ความสำเร็จของแพทย์จีนและยาจีน กับการรักษา Covid-19

ความสำเร็จของยาจีน และแพทย์จีน VS โควิด-19 อัตราการป่วยในจีน 80,967   คน รักษาหาย และกลับบ้านแล้ว 71,150  คน หรือกว่า 90% [ Xinhua 22.3.2020 ]  สถิติของผู้ติดเชื้อ อาการไม่ปรากฏ 80 % ติดเชื้อน้อย-ปานกลาง 8% อาการหนักมีแค่ 1 %    (ส่งผลให้ อวัยวะล้มเหลว)...
WHO ยอมรับ ฝังเข็มรักษาได้

WHO ยอมรับ ฝังเข็มรักษาได้

WHO การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก ฝังเข็ม สามารถรักษาอาการต่างๆได้เป็นอย่างดี ในปี 2003 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO และ National Institutes of Health (NIH) ได้เผยแพร่รายงานที่เรียกว่า “Acupunture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical...
ฝังเข็ม

ฝังเข็ม

การฝังเข็ม เป็นศาสตร์หนึ่งในทางการแพทย์แผนจีนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกที่ปลอดภัย และเห็นผลได้อย่างชัดเจน มั่นใจได้ว่าจะบรรเทาอาการปวดได้ และลดอาการอักเสบ คลายกล้ามเนื้อได้ดีอีกวิธีหนึ่ง...
ฝังเข็มเพิ่มความสูง

ฝังเข็มเพิ่มความสูง

การฝังเข็มผ่านจุดบนเส้นลมปราณเพื่อปรับสมดุลของอวัยวะในร่างกาย ช่วยปรับระดับฮอร์โมนและเซลล์ที่ใช้ในการเจริญเติบโตของไขกระดูก ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ตัวอย่าง ผลงานที่ผ่านมา HotLine  : 062-264-6563 Line ID   : @paichao การฝังเข็ม เพิ่มความสูง...