Hotline::062-264-6563

เนื่องด้วยทาง ไป๋เฉ่า สหคลินิก ทั้งสามสาขา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ณ วัดดอนปอแดง จังหวัดกำแพงเพชร วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นี้ค่ะ ในการบูรณะอุโบสถ ซ่อมหลังคา เพื่อสาธารณะประโยชน์แก่พระสงฆ์และชาวบ้านจะได้ทำกิจอันมงคล ให้เป็นสถานที่แห่งความร่มเย็นและสบายใจ แก่คนรุ่นหลังที่ก้าวเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

หลังจากทอดกฐินแล้ว ทางคุณหมอและทีมงานของ ไป๋เฉ่า สหคลินิก ร่วมใจกันตรวจแมะ และให้ความรู้กับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ พร้อมทั้งรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน แก่ชาวบ้าน และแจกน้ำมันนวดไพรสกัดและว่านเถาเอ็นอ่อนสกัดแก่ชาวบ้าน ที่ปรุงเองโดยคุณหมออีกด้วยค่ะ