Hotline::062-264-6563

คณะแพทย์แผนจีน นักกายภาพบำบัด และทีมงาน ไป๋เฉ่า สหคลินิก ทั้งสามสาขา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน ณ วัดภูอ่างสอ จังหวัดสกลนคร เมื่อ ปี 2563 ในการสร้างอุโบสถ บูรณะหลังคาวิหาร ถือเป็นงานกุศลที่ตกต้องลงในเขตพระพุทธศาสนา อันเป็นสาธารณะประโยชน์อย่างยิ่งแก่คนรุ่นหลังนับไม่ถ้วน ที่เมื่อได้ก้าวเข้ามาในเขตพระศาสนา ก็จะพึ่งได้รับประโยชน์ ความสบายใจ ร่มเย็น และสุขใจที่แท้จริงค่ะ นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาส ในการห่มผ้าสไบทิพย์แก่พระประธานในวันทอดกฐินครั้งนี้ด้วย ร่วมกันอนุโมทนาบุญกันนะคะ

ระหว่างวัน ทางคุณหมอและทีมงานของ ไป๋เฉ่า สหคลินิก จัดกิจกรรม หมอรักษ์ชุมชน ตรวจแมะ และให้ความรู้กับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ พร้อมทั้งรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน แก่ชาวบ้าน และแจกน้ำมันนวดไพรสกัดและว่านเถาเอ็นอ่อนสกัดแก่ชาวบ้าน ที่ปรุงเองโดยคุณหมออีกด้วยค่ะ