Hotline::062-264-6563

ความสำเร็จของยาจีน และแพทย์จีน VS โควิด-19

อัตราการป่วยในจีน 80,967   คน

รักษาหาย และกลับบ้านแล้ว 71,150  คน หรือกว่า 90%

[ Xinhua 22.3.2020 ] 

สถิติของผู้ติดเชื้อ

 • อาการไม่ปรากฏ 80 %
 • ติดเชื้อน้อย-ปานกลาง 8%
 • อาการหนักมีแค่ 1 %    (ส่งผลให้ อวัยวะล้มเหลว)

ส่วนไหนถูกทำลายบ้าง  *  [1]

 • ปอด: ถุงลมเสียหาย, น้ำและโปรตีนในปอดรั่ว, เนื้อเยื่อตาย
 • ม้าม: เสียหาย, มีการหดตัวของเม็ดเลือดขาว ( Lymphocyte ) ทำให้ปริมาณลดลงมาก
 • ต่อมน้ำเหลืองและไขกระดูก: CD4+ T  และ CD8+ T ลดลงอย่างชัดเจน
 • หัวใจ: เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด
 • ตับ: ตับโต, ถุงน้ำดีอุดตัน เนื่องจาก Hecrosis
 • ไต: โปรตีนในไตรั่วออกมา ต่อมหมวกไตเสียสภาพ

การรักษาและเสริมภูมิด้วย >> 清肺排毒汤  ( QPD ) << และ >> 清肺解毒散 (QJD) <<

แพทย์จีนได้ปรุงยา QingFeiPaiDutang (QPD, 清肺排毒汤, ชิงเฟ่ยไผตู๋ทาง) ขึ้น เพื่อต่อสู้กับ COVID-19
จากการใช้ยากับ 90 %  ของคนไข้ที่มีภาวะปอดอักเสบในปักกิ่ง พบว่า * [ NATCM ]

 • มากกว่า 60 % อาการดีขึ้นอย่างชัดเจน 
 • 30 % อาการคงที่ ไม่ทรุดลง
 • 112 เคส หลังการให้ยา 1 วัน ไข้ลดลง 8%   หลังให้ยา 6 วัน 94.6% อุณหภูมิเป็นปกติ
 • 214 เคส วันแรกรับยา อาการไอมีการตอบสนองที่ 7%  หลังให้ยา 6 วัน 80.6% อาการลดลงมาก

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการ หรืออาการไม่แสดง รวมถึงคนไข้ที่รักษาหายแล้ว ทางคุณหมอและแพทย์จีน แนะนำ
QingFeiJieDuSan (QJD, 清肺解毒散, ชิงเฟ่ยไผตู๋ส่าน) ซึ่งเป็นตำรับยาเม็ด เพื่มเสริมภูมิคุ้มกันและบำรุงปอดโดยตรง
ยังมีผลในการป้องกันภูมิแพ้อีกด้วย

แพทย์จีนกับการต่อสู้กับโควิด

 • โควิด คือ พิษที่ก่อโรคจากภายนอก แล้วกระตุ้นร่างกายให้เกิดภาวะความร้อนชื้น และเสมหะเป็นพิษ
 • สามารถใช้ QPD เป็นพื้นฐานการรักษา ช่วยขับพิษ ลดการอักเสบ ลดการแบ่งตัวของของเชื้อก่อโรค ช่วยให้อวัยวะทำงานได้ดีขึ้น 
 • ซึ่งโครงสร้างเคมียาแต่ละตัวจะมีความซับซ้อน เป็นทั้งยารักษาและยาบำรุงในตัวเดียวกัน 
 • สามารถใช้ QJD ในผู้ที่ยังไม่ติดโรค หรือไม่แสดงอาการ เพื่อบำรุงและเสริมภูมิคุ้มกัน

เหตุผลที่เลือกใช้ยา QPD / QJD

โดยพื้นฐานแล้วมี  21 ตัว *  [ ประกาศทบวงแพทย์จีน (จีน) ฉบับที่ 22 ] โดยส่วนประกอบและคุณสมบัติของตัวยาสำคัญมีดังนี้ (สำหรับผู้ที่สนใจ ทางไป๋เฉ่า สหคลินิก เรามียาสมุนไพรตำรับ QJD ซึ่งสามารถนัดตรวจและรับยาจากแพทย์จีนได้ทุกสาขา ผลิตโดยโรงงานตามมาตรฐาน GMP)

 • มี 石膏 ลดความร้อน ลดไข้ได้ดี
 • 麻黄 杏仁 ปรับลมปราณปอด ลดอาการไอ
 • 射干 ลดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ ขับเสมหะ
 • 柴胡 ลดการคั่งของตับ
 • 白术 บำรุงม้าม เพิ่มเม็ดเลือดขาว
 • 泽泻 ระบายไต ขับปัสสวะ

การรักษาอย่างอื่นร่วม  * [ 2 ]

 • กดจุด
 • รมยา
 • ฝังเข็ม
 • ให้ยาสมุนไพรทางหลอดเลือด ( เหมือนให้น้ำเกลือ แต่จะผสมยาที่กลั่นแล้วเข้าไปด้วย )

บทบาทของแพทย์จีน

ศ.แพทย์จีน จาง ป๋อ หลี่  ผอ.สถาบันการแพทย์แผนจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวถึงบทบาทของแพทย์จีนในการต่อสู้กับ COVIC-19 ไว้ว่า

“บทบาทของแพทย์แผนจีนนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายของผู้ติดเชื้อหรือแนวทางป้องกันและเสริมสร้างภูมิต้านทานเป็นสำคัญ แต่ละศาสตร์การรักษาถึงแม้จะมีวิธีการรักษาหรือแนวคิดที่แตกต่างกัน แต่สุดท้ายเป้าหมายเดียวกันก็คือการช่วยชีวิตหรือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยควรได้รับเป็นสำคัญ ทั้งแพทย์แผนตะวันตกและแพทย์แผนจีนสามารถส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้”

 

References

 1. ศ.เหวิน  เฉิง พิง 温成平 Discussion  on the Theory and Clinical  practice of TCM   by  Covid – 19   浙江中医药大学  3.8
 2. Acupuncture Treatment Guideline for Covid 19 Chinese Acupuncture and Moxibustion [ 2020-03-21 ]

 

ผู้สนใจยา QJD

ผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจกับแพทย์ เพื่อสั่งซื้อยา QJD ที่ไป๋เฉ่าผลิตตามสูตร อ่านรายละเอียดเพื่มเติมที่ ยาบำรุงปอด Qing Fei Jie Du San (QJD)

บทความโดย
พจ. ปัญจรัตน์ ภีศเดชธนวัจน์

Line : @paichao