//Ahref Acebyoreder. //Ahref Acebyoreder. กระดูกคด Archives - ไป๋เฉ่า สหคลินิก : ฝังเข็ม ปวดหลัง เพิ่มความสูง

Tag: กระดูกคด

แผนกฝังเข็มปรับโครงสร้าง

September 5, 2011 |
แผนกฝังเข็มปรับโครงสร้าง

เพิ่มความสูง / ขาโก่ง / กระดูกคด/ ปรับโครงสร้าง-พัฒนาเพิ่มความสูงได้ 2-10 ซม. แก้ไขกระดูกขาโก่ง “O” และ “X” ขาสั้น-ยาวไม่เท่ากัน กระดูกหลังโก่งงอ ตัวบิดเบี้ยว ตัวเตี้ย คอสั้น คอเอียง กระดูกซี่โครงเคลื่อน หมอนรองกระดูก หน้าอกไก่กระดูกผิดรูปจากการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บจากเล่นกีฬา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี ปลอดภัย ไม่เจ็บ ไม่ต้องผ่าตัด รับรองเห็นผล ด้วยวิธีการฝังเข็มช่วยกระตุ้นต่อมพิทูอิตารี ( pituitary ) เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างเพิ่มการผลิต (Growth Hormones) ส่งผลช่วยให้กระดูกอ่อนในร่างกายของเรามีการเจริญเติบโต ควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดปรับโครงสร้าง และเทคนิคการรักษาพิเศษเฉพาะทาง สำคัญที่สุดคือสมุนไพรปรับความสมดุลภายในร่างกาย โปรตีน แคลเซียม สูตรพิเศษเฉพาะของคลินิก ช่วยเสริมสร้างกระตุ้นเร่งการการผลิต (Growth Hormones) ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นจึงช่วยพัฒนาเพิ่มความสูงได้อย่างปลอดภัย ช่วยปรับบุคลิกภาพให้ดีขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องเจ็บตัวผ่าตัด งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันแล้วว่า แม้กระดูกภายในร่างกายจะปิดไปแล้ว แต่หากมีการกระตุ้น ต่อมพิทูอิตารี ( pituitary ) […]

Read More