Hotline::062-264-6563
หมอรักษ์ชุมชนครั้งที่ 2 (2015-วัดทุ่งลาดหญ้า)

หมอรักษ์ชุมชนครั้งที่ 2 (2015-วัดทุ่งลาดหญ้า)

โครงการหมอรักษ์ชุมชน ครั้งที่ 2 เริ่มแรกที่พวกเราทีมงาน ไป๋เฉ่า สหคลินิก ได้ทำโครงการนี้เมื่อปีที่แล้ว ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับการตอบรับจากชาวบ้านอย่างไร และจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะการรักษาบางอาการก็ต้องใช้เวลา เพียงวันเดียว มันจะได้ประโยชน์จริงหรือ...