Hotline::062-264-6563
หมอรักษ์ชุมชนครั้งที่ 1 (2014-วัดทุ่งลาดหญ้า)

หมอรักษ์ชุมชนครั้งที่ 1 (2014-วัดทุ่งลาดหญ้า)

โครงการหมอรักษ์ชุมชน ครั้งแรก โดยผู้บริหารของทางคลินิก เคยได้มีโอกาสบวชพระ ณ วัดสระเกตุ และได้เดินทางไปศึกษาธรรมขนาดที่กำลังบวช ณ วัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี และจากความเมตตา ของครูบาอาจารย์และท่านเจ้าอาวาส ที่อนุญาติให้พวกเรา ไป๋เฉ่า สหคลินิก...