Hotline::062-264-6563
การออกกาลังกายหรือกีฬาช่วยเพิ่มความสูง

การออกกาลังกายหรือกีฬาช่วยเพิ่มความสูง

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสูง คือการหลั่งของฮอร์โมนเจริญเติบโต หรือโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ซึ่งจะสร้างในช่วงที่เรานอนหลับการออกกำลังกาย มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนได้เช่นกัน การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความสูงควรมีลักษณะดังนี้1....
ฝังเข็ม เพิ่มความสูงได้อย่างไร

ฝังเข็ม เพิ่มความสูงได้อย่างไร

การฝังเข็มเพิ่มความสูง การฝังเข็มเป็นศาสตร์การรักษาของจีนโบราณประเภทหนึ่งซึ่งมีประวัติความเป็นมาหลายพันปีนับแต่อดีตกาล แต่ทั้งนี้หากจะมองว่าการฝังเข็มนั้นจะเป็นเรื่องของความโบราณคร่ำครึ นั้นมิใช่เรื่องจริงเสมอไป เพราะในปัจจุบันเราค้นพบว่าจริงๆ...
นาฬิกาชีวิต: ลำไส้ใหญ่

นาฬิกาชีวิต: ลำไส้ใหญ่

เวลา 05.00 – 07.00 เป็นช่วงเวลาของ “ลำไส้ใหญ่” หน้าที่ของลำไส้ใหญ่ ในทางการแพทย์แผนจีน ช่วงนี้เป็นเวลาเหมาะแก่การ “ขับถ่าย” มากที่สุดค่ะ เป็นช่วงที่ลำไส้ใหญ่มีการเคลื่อนไหวบีบรัดตัว เพื่อให้สิ่งที่ตกค้างจากที่เราทานไปเมื่อวาน รวมทั้งของเสียต่างๆ...
นาฬิกาชีวิต: ปอด

นาฬิกาชีวิต: ปอด

เวลา 03.00 – 05.00 เป็นช่วงเวลาของ “ปอด” หน้าที่ของปอด ในทางการแพทย์แผนจีน ปอด มีหน้าที่สนองลมปราณและควบคุมการหายใจ ในทางการแพทย์แผนจีน “ปอด” ยังเกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆ เช่น ขน ผิวหนัง ระบบขับถ่าย เป็นต้นปอด ทำอะไรอยู่ในช่วงนี้ ...