Hotline::062-264-6563
ภูมิแพ้

ภูมิแพ้

เป็นวิธีการรักษาด้วยการฝังเข็มตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อช่วยเปิดช่องลมส่วนบนระบายของเสียในร่างกาย จะทำให้คนไข้ที่มีอาการคัดจมูกจากการแพ้อากาศหรือฝุ่นควันมีอาการโล่งหายใจได้คล่องขึ้น และยังมีการฝังเข็มในจุดพิเศษเพื่อเสริมการสร้างภูมิให้คนไข้อีกด้วย...