Hotline::062-264-6563
กัวซา

กัวซา

กัวซา การบำบัดด้วยการกวาดหรือขูดลงบนผิวหนังเพื่อหาพิษและโรคที่แอบแฝงอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยผู้ที่มีพิษจะมีอาการเป็นเม็ดสีแดงๆ หรือม่วงคล้ำบนผิวหนัง “กัวซา” คือหนึ่งในภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านของจีน ที่ตกทอดมาตั้งแต่โบราณ...