fbpx
Hotline::062-264-6563
ปวดหลัง

ปวดหลัง

ปวดหลัง ฝังเข็มรักษาอาการปวดหลัง อาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ รวมถึง ปวดคอ หากทิ้งไว้นานๆกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวจะเกิดการรัดตัวมากขึ้น ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่ดี เกิดลิ่มเลือดขึ้นได้ และในกรณีที่คนไข้ รักษาไม่ถูกวิธี...