Hotline::062-264-6563
ขาโก่ง

ขาโก่ง

ขาโก่ง ( bowlegs ) คือสภาพที่เข่าโค้งออก โดยที่ แนวของกระดูกต้นขา และ ขา ทำมุมชี้ออกด้านนอก โดยสาเหตุอาจมีได้หลายประการ ขาโก่งแบบปกติ (physiologic bowlegs) ในเด็กอายุ น้อยกว่า 2 ปี อาจพบว่ามีลักษณะของขาโก่งได้ (เข่าโค้งออกเล็กน้อย) เรียกว่า ขาโก่งแบบปกติ (physiologic...