Tag: ปวดหัว

การบำบัดไมเกรนแบบผสมผสานร่วมกับการฝังเข็ม

กุมภาพันธ์ 17, 2014 |
การบำบัดไมเกรนแบบผสมผสานร่วมกับการฝังเข็ม

มีผลการศึกษาในออสเตรเลียที่ใช้ CoQ10 ร่วมในการรักษาความ […]

Read More