Hotline::062-264-6563
หลังคด อกไก่

หลังคด อกไก่

หลังคด, ฝังเข็มกระดูกสันหลังคด หลังคด, อกไก่ นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาทางสรีระที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะการปวดหลัง รวมถึงส่งผลถึงบุคลิกภาพ ทำให้มีความสง่าน้อยลง จนพลาดโอกาสที่จะทำงานในอาชีพบางอาชีพ สาเหตุ เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้กระดูกแตก...