Hotline::062-264-6563
โปรโมชั่น ฝังเข็มเพิ่มภูมิคุ้มกัน

โปรโมชั่น ฝังเข็มเพิ่มภูมิคุ้มกัน

มาแล้ว!!!! ตามคำเรียกร้อง โปรโมชั่น ฝังเข็มเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อให้โรค COVID-19 มาทำร้ายเราได้ยากขึ้น (ไม่ได้มีผลในการป้องกันการเป็น COVID-19 นะจ๊ะ แค่เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย ให้เป็นหวัดได้ยากมากขึ้น) 10 ครั้ง เพียง 5,000 บาท (จากปกติ 8,000 บาท)...