Hotline::062-264-6563
ความสำเร็จของแพทย์จีนและยาจีน กับการรักษา Covid-19

ความสำเร็จของแพทย์จีนและยาจีน กับการรักษา Covid-19

ความสำเร็จของยาจีน และแพทย์จีน VS โควิด-19 อัตราการป่วยในจีน 80,967   คน รักษาหาย และกลับบ้านแล้ว 71,150  คน หรือกว่า 90% [ Xinhua 22.3.2020 ]  สถิติของผู้ติดเชื้อ อาการไม่ปรากฏ 80 % ติดเชื้อน้อย-ปานกลาง 8% อาการหนักมีแค่ 1 %    (ส่งผลให้ อวัยวะล้มเหลว)...
WHO ยอมรับ ฝังเข็มรักษาได้

WHO ยอมรับ ฝังเข็มรักษาได้

WHO การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก ฝังเข็ม สามารถรักษาอาการต่างๆได้เป็นอย่างดี ในปี 2003 องค์การอนามัยโลก หรือ WHO และ National Institutes of Health (NIH) ได้เผยแพร่รายงานที่เรียกว่า “Acupunture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical...
อบรมความรู้ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนกับการมีบุตรยาก

อบรมความรู้ ศาสตร์การแพทย์แผนจีนกับการมีบุตรยาก

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน กับการดูแลคนไข้มีบุตรยาก การอบรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมงาน ไป๋เฉ่า สหคลินิก ซึ่งคุณหมอจัดอบรมความรู้เป็นประจำ สำหรับการดูแลคนไข้ให้ถูกวิธีตรงกับอาการโรคต่างๆ สำหรับผู้ที่มีบุตรยากนั้น การดูแลหลักๆคือ การเสริมสร้างความสมดุลภายในร่างกาย (ภาวะธาตุ...