Hotline::062-264-6563
อ่อนเพลียเรื้อรัง

อ่อนเพลียเรื้อรัง

การรักษาด้วยการฝังเข็ม ครอบแก้ว ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน รวมกับโภชนาการที่เหมาะกับแต่ละบุคคลตามธาตุ เพื่อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี ระยะเวลาและผลของการรักษาจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล คนไข้ควรเข้ามาตรวจและปรึกษากับคุณหมอด้วยตนเอง อ่อนเพลียเรื้อรัง Chronic Fatigue Syndrome...